Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Bestuur

Ruud Slijpen (voorzitter)

Ruud Slijpen is manager werkzoekenden dienstverlening bij UWV WERKbedrijf in Leeuwarden. Daarnaast heeft hij ruime werkervaring opgedaan in uiteenlopende functies bij de Rijksoverheid. Hij heeft een aantal managementopleidingen gevolgd, waaronder de Executive Master of Business Administration bij Business School Nederland. Ruud is al jarenlang maatschappelijk betrokken in diverse bestuursfuncties en samen met zijn echtgenote Renata is hij vanaf het prille begin actief betrokken bij Beautiful Gate. Als voorzitter van Beautiful Gate Nederland wil hij graag samen met bestuur en vrijwilligers actief zijn om de projecten in Zuidelijk Afrika te ondersteunen. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen.

Kees-Jan Riemersma (secretaris)

Kees-Jan Riemersma is Sales manager B2B bij Profile Tyrecenter in Nederland. Voorheen was hij 18 jaar werkzaam bij Michelin Nederland in verschillende sales- en managersfuncties B2b, o.a. in Karachi, Pakistan. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt als operations Manager BeNeLux voor Michelin Fleet Solutions en was verantwoordelijk voor het verlagen van operationele kosten in banden onderhoudscontracten en het aansturen van 13 medewerkers in de BeNeLux. Kees-Jan heeft tevens (samen met zijn vrouw) een periode van 8 maanden gewerkt als praktisch vrijwilliger voor Dorcas op het project Ematsai Mission in Kenia. Kees-Jan is getrouwd en vader van 3 dochters.

Thea Jansma-Dijkstra (penningmeester)

Thea Jansma-Dijkstra is als AA-accountant werkzaam bij FB Accountants te Burgum. Hiervoor was zij 4 jaar eindverantwoordelijk accountant bij het kantoor van haar vader in Drachten en haar loopbaan begon bij een regionaal accountantskantoor in Drachten waar zij 5 jaar werkzaam was als beginnend accountant. Met meer dan 10 jaar werkervaring in de financiële cijfers van zeer uiteenlopende bedrijven (waaronder verenigingen en stichtingen) draagt zij zorg voor een professionele kijk op de cijfers van Beautiful Gate.

Jetze Wijnja ( algemeen bestuurslid )

Jetze is als arts-assistent werkzaam in een huisartsenpraktijk, en heeft brede ervaring in de gezondheidszorg. Is getrouwd en vader van drie prachtige dochters en inmiddels ‘Pake’ van vier kleinkinderen. Hij is al jaren betrokken bij het werk van Beautiful Gate, en is een aantal keren in Zuid Afrika geweest. Uiteenlopende praktische zaken hebben zijn aandacht.

Saakje van der Meulen-Schaafsma ( coördinator PR team )

Saakje van der Meulen-Schaafsma is projectleider ICT bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Al tientallen jaren bekleedt Saakje in uiteenlopende organisaties bestuursfuncties. Momenteel is ze secretaris van de diaconie van de PKN gemeente De Oase in Drachten.

Saakje is betrokken geraakt bij BG door haar echtgenoot, Andries Schaafsma. Hij is al meer dan 45 jaar bevriend met Toby Brouwer. Tijdens vakanties in Zuid-Afrika hebben ze twee keer Crossroads bezocht en een les van DTS bijgewoond. Door deze bezoeken en de gesprekken met Toby en Aukje heeft ze een nog beter beeld gekregen van het prachtige werk dat BG doet.

Sinds 2016 coördineert zij de activiteiten van het PR-team.