Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2015 mei

01 mei

By

Veertig dagen sparen

1 mei 2015 | By |

Huis aan huis gingen ze het dorp door, met de vraag of ze een spaarbakje mochten achterlaten. Leerlingen van groep 8 van christelijke basisschool De Wrâldpoarte in Garyp kwamen in de veertigdagentijd in actie voor Beautiful Gate. Veel dorpsbewoners ontvingen de spaarbakjes vol enthousiasme. Er zat een projectboekje bij met onder meer informatie over Beautiful Gate, Bijbelverhalen voor de veertigdagentijd en het projectlied voor op school en in de kerk.

In de week voor Pasen trokken de leerlingen er opnieuw op uit. Ditmaal om de spaarbakjes weer op te halen. Ze hoopten natuurlijk dat die in de veertig dagen goed gevuld zouden zijn… en dat was het geval.

Op tweede Paasdag vierden de kinderen van de Wrâldpoarte samen de afsluiting van het project in de Andreaskerk in Garyp. Daar maakten ze het totaalbedrag bekend dat met de spaaractie is opgehaald: maar liefst 4244,59 euro. Hiervan gaat 25 procent naar de plaatselijk commissie D(iaconale) A(rmoede) en N(aasten) Z(org). De overige 75 procent is bestemd voor Beautiful Gate. De stichting gaat van het geld mooie muziekinstrumenten kopen voor de kinderen in Zuid-Afrika.