Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Beautiful Gate NL

Beautiful Gate Nederland draagt een steentje bij.

Door het creëren van bewustwording, het geven van informatie, het mobiliseren van mensen en financiële middelen, het ondersteuning geven d.m.v. gebed, beoogt Beautiful Gate Nederland bij te dragen aan het uitdrukking geven van Gods liefde en compassie voor kwetsbare kinderen, gebroken families en verdeelde leefgemeenschappen.

Beautiful Gate Nederland ondersteunt de werkzaamheden van organisaties en projecten in Afrika die erop gericht zijn kwetsbare kinderen, gebroken families en verdeelde leefgemeenschappen op een duurzame en waardige manier te helpen.

Handelingen 3:6

Wie krijgen ondersteuning?

The Dignity Campaign

Doel: Waardigheid en kansen bevorderen en verbeteren voor kansarme meisjes en jongens.

Creëren van bewustwording over gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, training van facilitators, die tot doel hebben om als steunpilaren te fungeren voor meisjes en jongens, Dignity & Dare programmas die kansen en waardigheid voor meisjes en jongens bevorderen d.m.v. een Dignity and Dare programma. Beide programma’s hebben tot doel om meisjes en jongens te helpen hun identiteit en doel in God te vinden.

Jongens worden uitgedaagd om anders te zijn dan wat de media en de wereld hun voorspiegelen over wat een ‘echte man’ is. Ze leren over de gevaren van pornografie, over het respecteren van vrouwen en ontdekken wat Gods doel is als man.

Meisjes worden bevestigd in hun waarde als vrouw en krijgen voorlichting over zelfbeeld en het ontdekken van je potentieel en najagen van je dromen, ook voorlichting over reproductie en menstruale management. Meisjes krijgen hygiënische en duurzame sanitaire producten zoals wasbaar maandverband of een menstruatie cup aangeboden.

The Children at Risk school

Doel: Mobiliseren en trainen van jonge mensen om kinderen te kunnen helpen en begeleiden.

Tijdens een 6 maanden durende discipelschap training school krijgen studenten de mogelijkheid om een gevarieerd programma bij te wonen waarbij ze toegerust worden in hun geloof, cross cultureel werkzaam te kunnen zijn, en praktijkervaring kunnen opdoen zodat ze tot Gods doel kunnen komen in hun leven. Deze school is een DTS met het thema, risicokinderen.

Een 3 maanden durende Children at Risk school, waarbij mensen die met kinderen werken of willen gaan werken theoretisch en praktisch toegerust worden om op een duurzame en waardige manier kinderen, families en gemeenschappen te ondersteunen.

Beautiful Gate Zuid-Afrika

In Kaapstad Zuid Afrika ontvangt een gezinsondersteunend centrum steun van onze stichting.

Doel: Kinderen uit achtergestelde wijken in Kaapstad krijgen naschoolse opvang aangeboden waarbij ze supervisie krijgen bij het maken van huiswerk en ze de mogelijkheid krijgen mee te doen aan naschoolse recreatieve activiteiten zoals sport en spel, drama en muziek.  Kinderen die geïnfecteerd zijn met het hiv-virus krijgen ondersteuning van een kinderkliniek doormiddel van sociale en medisch support en het ontvangen van aidsremmende medicijnen.

Beautiful Gate Lesotho

In Maseru, Lesotho, ontvangt een zorgproject voor te vondeling gelegde baby’s die ondersteuning. Hier krijgen baby’s, peuters en kleuters dagelijkse zorg en wordt d.m.v. een adoptie-programma een nieuwe toekomst gecreëerd.

Beautiful Gate Zambia

In Kitwe, Zambia, ondersteunen we een lagere school, waar onderwijs wordt geboden aan kansarme kinderen van de Ndeke sloppenwijk en waar ook praktische vaardigheden worden aangeleerd.