Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Beautiful Gate NL

Beautiful Gate Nederland draagt een steentje bij.

Door het werk in Afrika onder de aandacht te brengen van- en betrokkenheid te creëren onder de Nederlandse bevolking .  Ook worden er door allerlei acties geld en middelen ingezameld, die ertoe bijdragen dat organisaties in Afrika hun werk effectief kunnen doen.

Het doel wat Stichting Beautiful Gate Nederland voor ogen heeft is, om op een praktische manier organisaties in Afrika, die zich bezig houden met het verbeteren van levensomstandigheden van kwetsbare kinderen en families, te ondersteunen.

Door het creëren van bewustwording, het geven van voorlichting en informatie, het aandragen van mogelijkheden, het mobiliseren van gebedssteun, financiële middelen en vrijwilligers hoopt Beautiful Gate Nederland bij te dragen aan het uitdrukking geven van Gods liefde en bewogenheid voor kinderen.

Wie krijgen ondersteuning?

Beautiful Gate SA. In Kaapstad Zuid Afrika ontvangt een gezinsondersteunend centrum steun van onze stichting. Crisisopvang en het verstrekken van aidsremmende middelen aan seropositieve kinderen binnen het centrum en in de leefgemeenschap vormen onderdeel van het programma.

Beautiful Gate Lesotho. In Maseru, Lesotho, ontvangt een zorgproject voor te vondeling gelegde baby’s die ondersteuning. Hier krijgen baby’s, peuters en kleuters dagelijkse zorg en wordt d.m.v. een adoptie-programma een nieuwe toekomst gecreëerd.

Beautiful Gate Zambia. In Kitwe, Zambia, ondersteunen we een lagere school, waar onderwijs wordt geboden aan kansarme kinderen van de Ndeke sloppenwijk en waar ook praktische vaardigheden worden aangeleerd.

Dignity Campaign. Eén van de campagnes die we ondersteunen is de ‘Dignity Campaign’.  Deze campagne is erop gericht om schoolgaande meisje in derdewereldlanden te informeren over hun door God gegeven waarde en potentieel, en hen door het aanbieden van een menstruatie-cup praktisch te helpen, zodat ze hun scholing succesvol kunnen afronden.

Financiële ondersteuning

We verbinden mensen in westerse landen via sponsoring met het werk onder kwetsbare kinderen in Afrika.  Onze ondersteunende achterban noemen we onze ‘extended family’. Deze familie draagt bij aan de financiële draagkracht van de organisatie door het geven van maandelijkse of eenmalige giften.  De financiële boekhouding van Beautiful Gate Nederland wordt jaarlijks gecontroleerd door een erkend accountantsbureau. Een voorwaarde die we stellen aan organisaties en projecten die we ondersteunen in Afrika, is dat ook ter plaatse verantwoording wordt afgelegd van de middelen die ze uit Nederland ontvangen. Tevens worden de organisaties en hun werkzaamheden door ons geëvalueerd.