Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Onze visie

Screen Shot 2016-06-24 at 3.02.24 PMWij geloven dat ieder mens gemaakt is naar het beeld van God, en dat iedereen die in Afrika of elders in de wereld woont, jong of oud, rijk of arm, blank of zwart, in staat is iets bij te dragen aan het zichtbaar maken van Gods hart voor kinderen.

Momenteel ondersteunen we vier organisaties die in Afrika praktisch bezig zijn. Deze organisaties hebben een gezamenlijke visie en missie, en ze delen waarden en principes met elkaar. Ook leren ze van elkaar, geven elkaar advies en wisselen ervaringen uit bij soortgelijksoortige projecten. Beautiful Gate Nederland ondersteunt deze aanpak en draagt hieraan bij door het werk te promoten, middelen te werven en mensen uit te nodigen bij te dragen.

Het doel is om samen kinderen en families op een opbouwende manier te ondersteunen zonder dat de eigen verantwoordelijkheid wordt weggenomen. Onze ondersteuning is allereerst bedoeld om kinderen te laten zien en ervaren dat ze kostbaar zijn in Gods ogen.

Wanneer we ons samen sterk maken voor kwetsbare kinderen, dan kunnen kansarme omstandigheden veranderen in kansrijke mogelijkheden.

Als Beautiful Gate delen we 5 waarden, Jezus staat centraal, teamwerk, integriteit, respect en kwaliteit.