Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ANBI status

Het RSIN of het fiscal nummer is:

Stichting tot Steun van Beautiful Gate
KvK nummer: 41005675
RSIN/Fiscaal nummer: 8056.40.629
Rek.nr. Rabobank: 3883.11.509
IBAN nummer: NL60 RABO 0388 3115 09
Stichting Beautiful Gate
KvK nummer: 01105340
RSIN/Fiscaal nummer 8136.64.548
Rek.nr. Rabobank: 3622.55.512
IBAN nummer: NL79 RABO 0362 2555 12

Contactgegevens:
Postbus 142
9100 AC Dokkum
Telefoon 06 – 1243 7181
Email adres: office@beautifulgate.nl

Voorzitter Michael Bolt
Secretaris Saakje van der Meulen
Penningmeester Thea Jansma – Dijkstra
Ype van Kammen algemeen lid

Telefonisch contactpersoon: Saakje v/d Meulen (06 – 1243 7181 )


De doelstelling: Stichting Beautiful Gate
De Stichting heeft ten doel:

  1. De verspreiding van het evangelie van Jezus Christus:
  2. De verspreiding van Gods woord:
  3. De toerusting van werkers (training) om anderen te bereiken;
  4. Het laten zien van Gods liefde door het verlenen van praktische hulp met name aan kinderen die aan aids lijden.
  5. De ondersteuning van het project geheten: De Schone Poort ( in het Engels aangeduid als Beautiful Gate) in zuidelijk Afrika.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van fondswerving, promotieactiviteiten, het opzetten van projecten, alsmede het organiseren van evenementen en het ontplooien van initiatieven welke voormelde doelstelling kunnen ondersteunen.


Stichting tot steun van Beautiful Gate;
Doelstelling van de Stichting

De Stichting tot Steun van Beautiful Gate te Dokkum heeft ten doel: de ondersteuning van de Stichting Beautiful Gate te Dokkum.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken dor middel van fondswerving, promotie activiteiten, het opzetten van projecten, alsmede het organiseren van evenementen en het ontplooien van initiatieven welke voormelde doelstelling kunnen ondersteunen.


Bijlages

Beleidsplan Jaarverslag Children at Risk 2019 / 2020″ Jaarverslag The Dignity Campaign 2019 / 2020″ Financieel plan “Stichting tot steun van Beautiful Gate 2019” Financieel plan “Stichting Beautiful Gate 2019” Financieel plan “Stichting tot steun van Beautiful Gate 2018” Financieel plan “Stichting Beautiful Gate 2018” Financieel plan “Stichting tot steun van Beautiful Gate 2017” Financieel plan “Stichting Beautiful Gate 2017” Financieel plan “Stichting tot steun van Beautiful Gate 2016” Financieel plan “Stichting Beautiful Gate 2016”

Statuten

Statuten Stichting Beautiful Gate Statuten Stichting tot steun van Beautiful Gate