Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ANBI status

Het RSIN of het fiscal nummer is:

Stichting tot Steun van Beautiful Gate
KvK nummer: 41005675
RSIN/Fiscaal nummer: 8056.40.629
Rek.nr. Rabobank: 3883.11.509
IBAN nummer: NL60 RABO 0388 3115 09
Stichting Beautiful Gate
KvK nummer: 01105340
RSIN/Fiscaal nummer 8136.64.548
Rek.nr. Rabobank: 3622.55.512
IBAN nummer: NL79 RABO 0362 2555 12

Contactgegevens:
Voorzitter de heer Ruud Slijpen, Het Woudven 20 9101 DB Dokkum. Telefoon 0519 294629
Bestuurssamenstelling; Voorzitter de heer Ruud Slijpen, Secretaris de heer Kees Jan Riemersma, Penningmeester mevr Thea Jansma, leden, de heer Jetze Wijnja, mevr, Hermine Steenstra, Mr. Fokje Kooi.

Het beloningsbeleid is: De bestuursleden ontvangen geen honorering.


De doelstelling: Stichting Beautiful Gate
De Stichting heeft ten doel:

  1. De verspreiding van het evangelie van Jezus Christus:
  2. De verspreiding van Gods woord:
  3. De toerusting van werkers (training) om anderen te bereiken;
  4. Het laten zien van Gods liefde door het verlenen van praktische hulp met name aan kinderen die aan aids lijden.
  5. De ondersteuning van het project geheten: De Schone Poort ( in het Engels aangeduid als Beautiful Gate) in zuidelijk Afrika.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van fondswerving, promotieactiviteiten, het opzetten van projecten, alsmede het organiseren van evenementen en het ontplooien van initiatieven welke voormelde doelstelling kunnen ondersteunen.


Stichting tot steun van Beautiful Gate;
Doelstelling van de Stichting

De Stichting tot Steun van Beautiful Gate te Dokkum heeft ten doel: de ondersteuning van de Stichting Beautiful Gate te Dokkum.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken dor middel van fondswerving, promotie activiteiten, het opzetten van projecten, alsmede het organiseren van evenementen en het ontplooien van initiatieven welke voormelde doelstelling kunnen ondersteunen.


Bijlages

Beleidsplan Werkplan Financieel plan “Stichting tot steun van Beautiful Gate” Financieel plan “Stichting Beautiful Gate”

Statuten

Statuten Stichting Beautiful Gate Statuten Stichting tot steun van Beautiful Gate