Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Zuid-Afrika is een land met veel contrasten en gaat gebukt onder de gevolgen van armoede en HIV/Aids. Vooral kinderen hebben het moeilijk om zich staande te houden door de gevolgen van armoede en deze epedemie.

In Kaapstad Zuid Afrika ontvangt een gezinsondersteunend centrum steun van onze stichting. Veertig kinderen kunnen opgevangen worden in de crisisopvang. Naast het voorzien in hun dagelijkse zorg zoals onderdak, voeding en scholing ontvangen kinderen geestelijke en emotionele steun die bijdraagt aan hun herstel. Het uiteindelijke doel is om kinderen na een periode van herstel terug te plaatsen in hun eigen familie of bij pleegzorg.

In de Crossroads-kliniek werken het departement van Welzijn en Kidz positive, twee partnerorganisaties. Hier krijgen vijfhonderd kinderen die sero-positief zijn aids-remmende medicijnen en de daarbij horende begeleiding. Door ervoor zorg te dragen dat kinderen geholpen worden in hun eigen leefomgeving wordt voorkomen dat kinderen onnodig opgenomen worden in ziekenhuizen en kindertehuizen.

Ook is de organisatie actief op het gebied van het ondersteunen van lokale jeugd door middel van een ‘informatie- en computercentrum’.  Het krijgen van informatie en het aanleren van levensvaardigheden vermeerderen de kansen op voortgezet onderwijs en het vinden van werk.

Klik voor de website van Crossroads hier.