Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Schenken met een periodieke gift

Indien u jaarlijks eenmalig een schenking doet aan Beautiful Gate en eventueel aan andere zogenaamde algemeen nut beogende instellingen, is het wellicht fiscaal voordeliger om te kiezen voor een periodieke schenking in de vorm van lijfrente.
Als u namelijk de schenking laat vastleggen in een notariële akte en uw schenkt tenminste vijf jaar achtereen een vast bedrag, dan zijn deze schenkingen volledig aftrekbaar, met andere woorden er wordt geen rekening gehouden met de 1% drempel die geldt voor eenmalige schenkingen.

Zoals vermeld is het vastleggen van de schenking in een notariële akte een vereiste voor de belastingaftrek. Het opmaken van de akte kan Beautiful Gate voor u laten verzorgen. Indien u op deze wijze een schenking wenst te doen, kunt u dit kenbaar maken door bijgaande volmacht in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij Beautiful Gate, tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs (geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Download hier het volmacht document

Beautiful Gate draagt zorg voor de notariële akte en neemt ook de kosten voor haar rekening.

Nadat de schenkingsakte is gepasseerd, ontvangt u een afschrift van de akte, waarvan u een kopie bij de belastingaangifte kunt voegen.